इच्छाकामनाकी सरगम गुरुङ स्काइफल ‘मिस नेपाल पिस’को छनौटमा, टप टेनका लागि भोटको अपिल

इच्छाकामनाकी सरगम गुरुङ स्काइफल ‘मिस नेपाल पिस’को छनौटमा,  टप टेनका लागि भोटको अपिल

इच्छाकामनाकी सरगम गुरुङ स्काइफल ‘मिस नेपाल पिस’को छनौटमा टप टेनका लागि लाई भोटको अपिल