तेज विलासको चार हाइकु

तेज विलासको चार हाइकु

चार हाईकु

धेरै पो भयो
सहमति शब्द त
दुरुपयोग ।

कसलाई हो
प्रतिबन्ध दाजु हँ
अझै बुझिन ।

जिल्ल छ काग
मरेछ साथी कतै
रुन्छ भेलामा ।

सम्वृद्धि खै त
भाषण एकोहोरो

कति सुन्नु खै ?