केही हाइकु हरु- तेज विलास

केही हाइकु हरु- तेज विलास

हाइकु                                                                                                                                                                        १) ब्यवस्था भन्छौं
पैसाले पैसा तान्ने
न्यायको खेल!

२) बेचिएका ती
दास अनुदासबाट
गरियो आशा !

३) नियम त्यस्कै
जस्तो बाटो आइयो
हुन्छ पालना!

४)केही सम्झना
करोडमा किनबेच
हाम्रो प्रणाली !