अजिङ्गर को आहारा दैब ले पुर्याउछ भने झै बिपन्नको दशै कोसेली जुट्यो गा.पा. अध्यक्ष गिता कुमारी बाट।

अजिङ्गर को आहारा दैब ले पुर्याउछ भने झै बिपन्नको दशै कोसेली जुट्यो गा.पा. अध्यक्ष गिता कुमारी बाट।

फोटो फिचरसहित