इच्छाकामनामा शैक्षिक सुधारको लागि श्रोत ब्यक्तीको रुपमा भविश्वर गुरुङ नियुक्त ।

इच्छाकामनामा शैक्षिक सुधारको लागि श्रोत ब्यक्तीको रुपमा भविश्वर गुरुङ नियुक्त ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक समस्या समाधान तथा शैक्षिक गतिविधिको कार्यसम्पादन सहजीकरणको लागि शिक्षक भविश्वर गुरुङ लाई श्रोत ब्यक्तीको रुपमा नियुक्त गरेको छ।                                                                                            सातौ गाउँसभाको निर्णय अनुसार  राष्ट्रिय आधारभूत  विद्यालय फिश्लिङले  अनुमती प्रदान गरेपछि इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्तिक ११ को निर्णय  तथा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत श्रोत ब्यक्ति ब्यवस्थापन कार्यबिधि बमोजिम  राष्ट्रिय आधारभूत  विद्यालय फिश्लिङमा कार्ययरत  तृतीय श्रेणिका अङ्ग्रेजी शिक्षक भविश्वर गुुुुुरुङ लाई श्रोत  ब्यक्तिको रुपमा   नियुक्त गरेेेेको  गाउँपालिकाले जनाएको छ।