चितवनमा जेठ १३ सम्म थपिएको लकडाउन झन कडा, पहिले खुलेका ठाँउ पनि बन्द

चितवनमा जेठ १३ सम्म थपिएको लकडाउन झन कडा, पहिले खुलेका ठाँउ पनि बन्द

हेरौ थप गरिएको निषेधाज्ञामा के के गर्न र चल्न पाइन्छ र पाइदैनः