गजल

गजल

अहिले म हदमा छु
पर्ख! सपथमा छु।

म नगर्ने गर्ने भन्छु
गर्ने पुरानै लतमा छु।

कमजोर नसोचे हुन्छ
सत्ता रूपी लतमा छु।

जस्ले अराएको हो जे
पक्का उसैको सतमा छु।                                                                                                                                           तेजबिलास अधिकारी कमेरे